Privacybeleid YogaHelen

YogaHelen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Hieronder leest u hoe YogaHelen persoonsgegevens beheert en verwerkt.

 1. YogaHelen houdt ten behoeve van de administratie een bestand bij van de cursisten. Hierin worden uitsluitend geregistreerd:
           • naam lid;
           • adres lid;
           • email adres(sen);
           • telefoonnummer(s).

 2. De bovenstaande persoonlijke gegevens, genoemd bij punt 1, worden bij aanvang van de yogacursus opgevraagd (per email of via een aanmeldformulier op de website).
  Door u aan te melden voor een cursus of evenement van YogaHelen gaat men akkoord met dit privacybeleid.

 3. YogaHelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
           • informatie verschaffen over activiteiten;
           • informatie verschaffen over YogaHelen;
           • het verzorgen van de factuur.

 4. YogaHelen zal de persoonsgegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, behoudens wettelijke verplichting.

 5. De gegevens worden ontvangen en opgeslagen in Gmail en verwerkt in “Google Contactpersonen” op een computer met adequate virus- en toegangsbeveiliging.

 6. Een cursist die inzage wil in zijn gegevens, richt daartoe een verzoek aan YogaHelen per email. YogaHelen verstrekt de gegevens zo spoedig mogelijk. Een eventueel verzoek tot correctie dient een cursist in per email.

 7. Elke cursist is verplicht om mutaties zo spoedig mogelijk door te geven per email.

 8. Na opzegging van cursus van het lid worden zijn gegevens verwijderd. De verwijdering zal plaatsvinden binnen 3 maanden na ingang van een nieuwe curssusperiode (voorjaar/najaar).

 9. Tijdens cursussen of evenementen georganiseerd door YogaHelen kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s zullen alleen met toestemming van de op de foto herkenbare cursisten op de website YogaHelen.nl worden geplaatst.

YogaHelen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met YogaHelen.